Proponujemy materiały  scienne
i stropowe.
strop     strop_dach

 Strop jest jedenym z głównych, poziomych elementów konstrukcyjnych oddzielających poszczególne kondygnacje budynku. Strop przenosi obciążenia na pionowe elementy (ściany i słupy). Na górnej powierzchni stropu układana jest podłoga, a dolną powierzchnię najczęściej pokrywa się tynkiem, tworząc sufit.

Stropy TERIVA składają się z belek żelbetowych (konstrukcji nośnej) oraz pustaków (betonowych lub keramzytowych), które stanowią wypełnienie. Zaletą tego rodzaju konstrukcji jest niewielki ciężar. Montaż stropu może odbywać się bez użycia ciężkiego sprzętu budowlanego. Stropy systemu Teriva charakteryzują się niskimi kosztami, dobrymi parametrami przenoszenia obciążeń, dobrą izolacyjnością akustyczną oraz cieplną.

Rodzaje konstrukcji stropów:
-  strop belkowy – elementem nośnym są belki ułożone równolegle do siebie, na których opierają się elementy wypełniające i warstwy podłogowe. Belki mogą być drewniane, stalowe lub żelbetowe. Wypełnienie mogą stanowić elementy drewniane, ceramiczne, betonowe np. w stropie Kleina płyty ceramiczne z cegły.
-  strop płytowy – elementem nośnym jest płyta żelbetowa prefabrykowana lub monolityczna. W przypadku płyty monolitycznej, niezbędne jest pełne szalowanie od spodu płyty. Mogą być zbrojone krzyżowo lub jednokierunkowo. Zaletą tego typu stropów jest uzyskanie równej powierzchni z góry i z dołu płyty. Płyty oparte są bezpośrednio na ścianach.
strop płytowo–żebrowy – elementem nośnym jest płyta oparta na żebrach (lekkie belkach) równoległych do siebie i opartych na ścianach lub płyta oparta na ruszcie z żeber. Strop taki wykonuje się bezpośrednio na budowie na pełnym szalunku. Na wykonanie potrzeba więcej betonu niż w przypadku stropów gęstożebrowych.
-  strop gęstożebrowy - elementem nośnym są żebra oparte na ścianach, przestrzeń między belkami wypełnia się pustakami ceramicznymi, betonowymi, gipsowymi lub trocino-cementowymi i zalewa betonem. Beton wypełnia przestrzeń między pustakami, tworzy fragmenty żeber oraz warstwę tzw. nadbetonu. Podstawową zaletą tego typu stropów jest możliwość wykonania całej konstrukcji bez potrzeby użycia ciężkiego sprzętu oraz bez ustawiania gęstego i szczelnego szalunku (lub ażurowego jak w przypadku stropu Ackermana), konieczne jest tylko tymczasowe podparcie belek.