Rodzaje dachów
rodzaje dachów

1. jednospadowy  2. dwwuspadowy  3. czterospadowy (kopertowy)
4. wielopołaciowy  5. mansardowy  6. namiotowy  7. wklęsły   

 Elementy dachu

elementy dachu

Rozróżnianie przedstawionych na powyższym rysunku elementów staje się szczególnie ważne w momencie dokonywania obliczeń oraz zamawiania pokrycia dachowego wraz z koniecznymi obróbkami. 

Konstrukcje wznoszone w ostatnich latach często stanowią połączenie kilku
z wyżej przedstawionych rozwiązań modelowych. Rosnąca dostępność nowoczesnych technologii z zakresu konstrukcji i stosowanych do budowy dachów materiałów powoduje stały wzrost możliwych do realizacji
form architektonicznych. 

Na kalenicy (zarówno skośnej, jak i poziomej) montowane są gąsiory. Rodzaj
i rozmiar gąsiora uzależniony jest od rodzaju wybranego pokrycia dachowego. Dla blachodachówek o wielkości modułu 350 mm  optymalnym rozwiązaniem jest mały gąsior baryłkowy. Przy blachach o większym module (np. 400 mm )
wskazane jest zastosowanie gąsiora baryłkowego o większym przekroju, który lepiej będzie komponował się z zastosowaną blachodachówką. Gąsior stożkowy natomiast używany jest na kalenicach dachów krytych blachami trapezowymi. Gąsiory zaślepiane są denkami,wykonanymi bądź to fabrycznie, bądź przez ekipę montującą dach – bezpośrednio na placu budowy.
Należy tu zaznaczyć, iż powyżej przedstawione wskazówki dotyczące wyboru konkretnego rodzaju gąsiora mają wyłącznie charakter propozycji. W praktyce bowiem rodzaj zastosowanych gąsiorów w głównej mierze uzależniony jest
od gustów i preferencji zamawiającego.
Kosz, to miejsce zejścia się dwóch połaci dachowych. Stosowana w tym miejscu obróbka blacharska nosi nazwę rynny koszowej i jest dostępna bądź to w formie gotowego wyrobu, bądź wykonywana przez dekarzy z blachy płaskiej (zgodne kolorystycznie arkusze dostępne są również w ofercie naszej firmy).
Elementem montowanym na desce czołowej a pod rynną jest okap. Okap z jednej strony wchodzi pod arkusze blachy, z drugiej przychodzi na deskę okapową. Przez okap do deski czołowej przykręcone są haki podtrzymujące rynny. Krokiew (deska) szczytowa natomiast wykańczana jest wiatrownicą. 
Do zabezpieczenia przed osuwającym się z dachu  śniegiem służy bądź to montowana na połaci dachowej (równolegle do rynny) bariera  śniegowa, bądź pełniące tą samą funkcję łapacze  śniegu. Podobnie jak w przypadku gąsiorów – tu również wybór uzależniony jest głównie od osobistych preferencji nabywcy.
W konstrukcji dachu ma zastosowanie również łącznik - obróbka wykorzystywana w miejscu połączenia połaci dachowej z pionową płaszczyzną, jak komin, lub znajdująca się powyżej połaci dachu ściana.