Rynny dachowe Gamrat

Kiedy stosować rynny dachowe Gamrat:

Małe budynki mieszkalne, wiaty, altany, garaże, dachy monsardowe, balkony
– zastosuj system 75 (rynna 75 mm z rurą spustową 63 mm).

Domy jednorodzinne
– zastosuj system 100 (rynna 100 mm z rurą spustową 90 mm).

Domy jednorodzinne, bloki mieszkalne, małe i średnie magazyny, budynki użyteczności publicznej, obiekty handlowe i przemysłowe
– zastosuj system 125 (rynna 125 mm z rurą spustową 110 mm lub 90 mm).

Duże obiekty budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego i komercyjnego
– zastosuj system 150 (rynna 150 mm z rurą spustową 110 mm).

gamrat